Loading...

+376 800.480

  • Català
  • English
  • Français
  • Español

Els nostres valors

Vous êtes ici : Accueil / La nostra firma / Els nostres valors

Qualitat

Ens comprometem a proporcionar serveis d’auditoria, d'assessorament comptable, fiscal, i legal de qualitat excel·lent, i ens esforcem per proporcionar el valor màxim als nostres clients.

about images

« La excel·lència no és una habilitat, és una actitud » Ralph Marston

about images

Confiança

La confiança és el pilar fonamental de Crowe Horwath Alfa Capital, és el valor pel qual els nostres clients arriben a nosaltres, fent que els seus problemes financers o inquietuds empresarials siguin els nostres.

Confidencialitat

Busquem la màxima confidencialitat, respecte i eficiència en les relacions amb els nostres clientes i parts interessades en totes les àrees del nostre negoci, així com la ética profesional exigits en el marc de la nostra activitat.

about images

« La gent espera un bon servei, però pocs estan disposats a donar-lo » Robert Gately

about images

Compromís

Mitjançant aquest valor, la Firma vol establir una relació de confiança a llarg termini amb els nostres clientes, fonamentada en la lleialtat i professionalitat dels nostres professionals en les diferents àrees de negoci: assessorament fiscal, assessorament comptable, assessorament legal i auditoria.

Anticipació

Entenem que la millor manera d’actuar és sempre preveure les conseqüències de qualsevol decisió o acte. És per aquest motiu que intentem sempre anticipar-nos als esdeveniments i procurem orientar els nostres serveis per donar resposta no només a les necessitats actuals dels nostres clients sinó també les futures.

about images

« La actitud és una petita cosa que marca una gran diferencia » Winston Churchill

about images

Dedicació

La dedicació i esforç dels nostres professionals és sempre màxima, sent un dels nostres trets diferenciadors. Convertim en propis els problemes i necessitats dels nostres clients per tal de donar la millor solució i resposta.

Experiència

Amb la nostra experiència i qualitat en la prestació de cada una de les branques professionals volem ajudar els nostres clients i les persones a buscar l'excel·lència i l’assoliment dels seus objectius.

about images

« L’únic lloc en què l’èxit apareix abans que el treball, és en el diccionari » Vidal Sasoon

about images

Independència

Actuem amb honestedat i independència durant el nostre treball com a auditors i assessors comptables, fiscals i legals, i en les nostres relacions amb els clients, l’equip de treball i terceres parts interessades.

Rigor

Ens caracteritzem per prestar serveis d’alta qualitat que no només donin resposta a allò que se’ns demana, sinó que compleixin amb les normes, confidencialitat, ètica i amb el codi deontològic de la nostra activitat. Procurem a més a més els serveis que prestem estiguin a l’alçada de les nostres expectatives.

about images

« Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix » Albert Einstein

about images

Atenció personalitzada

Entenem que cada client té necessitats específiques i concretes, no podent per tant resultar-li vàlides solucions genèriques que apliquen altres despatxos. És per aquest motiu que les nostres solucions són sempre fetes a mesura, tenint en compte les particularitats i circumstàncies de cada encàrrec i client.

Servei Integral

Disposem de 4 àrees de negoci que treballen de manera integrada amb la finalitat d’oferir solucions completes i exhaustives que donin resposta als ràpids canvis ocasionats en l’economia. Només així podem donar un servei que tingui en compte totes les possibles implicacions pel negoci.

about images

« Crea un client, no una venda » Katherine Barchetti

about images

Internacionalització

La presència internacional de Crowe Horwath en més de 130 països ens permet coordinar un assessorament integral en qualsevol estat del món i donar suport als nostres clients envers aquelles qüestions tributàries vinculades amb altres jurisdiccions.