Loading...

+376 800.480

  • Català
  • English
  • Français
  • Español

Auditoria

Usted está aquí : Inicio / Serveis / Auditoria

Departament d’Auditoria

En l’actual entorn macroeconòmic, la certificació de la informació financera s’esdevé com una garantia de qualitat i compliment amb la normativa comptable d’aplicació. Aquesta acreditació és valorada positivament per grups d’interès com poden ser entitats bancàries, accionistes, potencials inversors, etc. A Crowe Horwath Alfa Capital comptem amb múltiples solucions encaminades a donar diferents tipus de seguretat sobre la informació financera objecte d’anàlisi i d’un equip de professionals qualificats que presten serveis d’alta qualitat i que ofereixen als nostres clients un valor afegit que va més enllà de la certificació que emetem a través dels diferents tipus d’informes.

D’altra banda, tenim l’experiència i el know- how necessaris per tal de donar un servei integral als nostres clients. En aquest sentit volem remarcar que Crowe Horwath Alfa Capital és una de les poques firmes de serveis professionals que té autorització per signar auditories financeres i fiscals tant a Espanya com al Principat d’Andorra, d’acord amb els requisits establerts en les legislacions dels esmentats països.

Així mateix, al pertànyer a la xarxa Crowe Horwath Internacional tenim una posició privilegiada per oferir solucions de negoci que aportin valor i èxit als projectes dels nostres clients.

Fiscalitat
Detall dels serveis oferts:

  Auditoria de Comptes Anuals individuals i consolidats.

  Revisions limitades.

  Informes de procediments acordats.

  Treballs de revisió per òrgans reguladors.

  Informes assurance.

  Emissió de recomanacions per a la millora o l’adequació dels sistemes d’obtenció d’informació financera, de les polítiques comptables, del control intern, de la gestió de riscos de negoci, etc..

  Informes de Due Diligence.

Contacte

Vladimir Fernández Armengol

Soci Director del departament d’Auditoria

vfernandez@crowehorwath.ad

Antoni Bisbal Galbany

Soci Director del departament d’Auditoria

abisbal@crowehorwath.ad

J. Jesús Fernández Romero

Director Gerent del departament d’Auditoria

jfernandez@crowehorwath.ad

David Ribera Romero

Supervisor del departament d’Auditori

dribera@crowehorwath.ad

Professionals del Departament

Antoni Bisbal Galbany

abisbal@crowehorwarth.ad

Vladimir Fernández Armengol

vfernandez@crowehorwarth.ad

David Ribera Romero

dribera@crowehorwarth.ad

Ivan Sotillo Ramírez

isotillo@crowehorwarth.ad

Jana Majoral Julià

jmajoral@crowehorwarth.ad

Meritxell Domingo Griño

mdomingo@crowehorwarth.ad

Albert Valencia Rangil

avalencia@crowehorwarth.ad