Loading...

+376 800.480

  • Català
  • English
  • Français
  • Español

Jordi Camp Tacher

Esteu aquí : Inici / Jordi Camp Tacher

Director de Crowe Horwath Alfa Capital

Dades Acadèmiques

El Sr. Camp és Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Així mateix, posseeix un Postgrau en auditoria pel Col·legi de Censors Jurats de Catalunya.

Experiència professional

Va iniciar la seva carrera professional a la firma internacional KPMG, de la que va formar part durant més de 15 anys en qualitat de Gerent de l’àrea d’auditoria tant a Andorra com a Espanya.
Al llarg de la seva carrera professional, ha assolit una dilatada experiència en auditoria tant d’entitats individuals com de grups consolidats, amb una alta especialització en els sectors de la construcció, l’immobiliari i en societats del sector financer tant espanyoles com andorranes subjectes a organismes reguladors. Així mateix, té àmplia experiència en auditories de societats sota normativa IFRS, i en treballs de revisió d’acord amb normativa internacional ISRE 2400.
Així mateix, ha adquirit una vasta experiència en l’assessorament a entitats espanyoles, multinacionals i andorranes tant en matèria fiscal i tributària com en matèria comptable, i disposa d’un ampli coneixement del funcionament del sistema tributari andorrà i espanyol, tant des del punt de vista de la imposició directe com indirecte.
Actualment, és Director dels departaments de Consultoria i de Fiscalitat de Crowe Horwarth Alfa Capital, entitat a la que es va incorporar l’any 2015.

Altres actuacions

El Sr. Camp ha participat en treballs de consultoria a empreses entre els que destaquen la redacció de manuals de procediments, el desenvolupament de sistemes de informació financera i de reporting de filials a les societats matrius, l’avaluació de sistemes de control intern SoX i Japanese-SoX i l’anàlisi d’impactes de conversió de plans de comptabilitat (PGC a IFRS)

Idiomes: Català, Castellà, Francès i Anglès.